top of page
vrchní část

co je hudebníček?

hudebně edukační program pro děti, který chce zprostředkovat hudbu hrou, prožitkem

a pohybem - nejpřirozenějšími prostředky pro děti

poslání

harmonický rozvoj dítěte pomocí pozitivního působení hudby 

co nabízí?

WS (7 z 44).JPG

lidové písně
autorské písně
lidová říkadla
autorská říkadlazpíváme
tancujeme
říkáme si

melodie
rytmus
tempo
dynamika
výraz


hrajeme (si)
nasloucháme
rozeznáváme

na čem to celé stojí?

WS (26 z 44).JPG

Autorské písně, lidové písně, lidová říkadla,

to jsou hlavní pilíře na kterých stojí program Hudebníček.

Lidové písně a říkadla proto, že přirozeně rozvíjejí řeč, podporují správnou artikulaci a rytmus řeči, vedou k dobrému využívání dechu, pozitivně tvarují rytmické cítění, probouzejí a upevňují naše kulturní kořeny...

Autorské písně proto, aby děti zaujaly a umožnily jim prožít jednotlivé hudební oblasti. Aby uměly naslouchat, kdy hraje hudba silně nebo slabě, aby uměly rozlišit, když píseň zpomaluje či zrychluje, zaposlouchat se do melodie smutné i veselé, zpozornět když melodie stoupá nebo klesá…

WS (37 z 44).JPG

Během programu jsou  využívány různé rytmické nástroje, ozvučná dřívka, chrastidla a jiné hudební pomůcky...známe či méně obvyklé (většinu z nich si lze jednoduše vyrobit doma). To vše proto, aby děti byly vtaženy do děje a aktivně se podílely na procesu. Aby měly všechny děti šanci hudební program spoluvytvářet.

Dětem je vše předáváno formou prožitku tak, aby si jednotlivé hudební pojmy a  skutečnosti (vysoký a hluboký tón, silně a slabě, rychle a pomalu...) mohly "osahat", vyzkoušet. 

Součástí jsou i různé hry a aktivity s hudbou či rytmem.

Nejedná se o pasivní přijímání informací či zábavy, ale o aktivní prožití hudebního pásma, které zprostředkuje určitou hudební problematiku srozumitelně vzhledem k věku posluchačů.

bottom of page