interaktivní hudební program pro děti

Hudebně metodický autorský program založený na vlastní tvorbě a lidových písních a říkadlech.

Tematická hudební pásma určená pro děti v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských centrech apod.

lidové písně

autorské písně

lidová říkadla

autorská říkadla

zpíváme

tancujeme

říkáme si

melodie

rytmus

tempo

dynamika

výraz

hrajeme (si)

nasloucháme

rozeznáváme

Autorské písně, lidové písně, lidová říkadla,

to jsou hlavní pilíře na kterých stojí program Hudebníček.

Lidové písně a říkadla proto, že přirozeně rozvíjejí řeč, podporují správnou artikulaci a rytmus řeči, vedou k dobrému využívání dechu, pozitivně tvarují rytmické cítění, probouzejí a upevňují naše kulturní kořeny...

Autorské písně proto, aby děti zaujaly a umožnily jim prožít jednotlivé hudební oblasti. Aby uměly naslouchat, kdy hraje hudba silně nebo slabě, aby uměly rozlišit, když píseň zpomaluje či zrychluje, zaposlouchat se do melodie smutné i veselé, zpozornět když melodie stoupá nebo klesá…

Během programu jsou  využívány různé rytmické nástroje, ozvučná dřívka, chrastidla a jiné hudební pomůcky...známe či méně obvyklé (většinu z nich si lze jednoduše vyrobit doma). To vše proto, aby děti byly vtaženy do děje a aktivně se podílely na procesu. Aby měly všechny děti šanci hudební program spoluvytvářet.

Dětem je vše předáváno formou prožitku tak, aby si jednotlivé hudební pojmy a  skutečnosti (vysoký a hluboký tón, silně a slabě, rychle a pomalu...) mohly "osahat", vyzkoušet. 

Součástí jsou i různé hry a aktivity s hudbou či rytmem.

Nejedná se o pasivní přijímání informací či zábavy, ale o aktivní prožití hudebního pásma, které zprostředkuje určitou hudební problematiku srozumitelně vzhledem k věku posluchačů.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram