Mgr. Kristýna Dvořáková

ukl.jpg

profesní

  • 2006 - absolutorium na Brněnské konzervatoři (obor varhany)

  • 2008 - úspěšné zakončení čtyřletých kurzů MC JAMU (/nejen/ klavírní pedagogika a metodika)

  • pravidelně navštěvuji kurzy Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc

  • účastnila jsem se kurzů u PaedDr. Lenky Pospíšilové

  • prošla jsem zácvikovým dvoudenním kurzem u Ireny Krškové (Potštátský houslový klíč)

  • absolvovala jsem seminář edukační muzikoterapie u Mgr. Dany Zouharové

  • sama se stále aktivně zajímám o různé výchovné a výukové směry a snažím se aplikovat své pozitivní zkušenosti a nabyté vědomosti ve svých projektech

Jsem učitelkou základní umělecké školy a lektorkou hudebního programu pro děti od 10 měsíců do 4 let Znojemský Hudebníček.

Cestu k nejmenším dětem jsem začala pozvolna objevovat ještě před tím, než jsem měla svoje vlastní. Už je to 14 let, kdy jsem vedla první hudební kroužek pro nejmenší děti. Vzhledem k tomu, že žádný z nabízených hotových programů nesplňoval moje představy o předávání hudby dětem, jsem dospěla k tomu, že spolu s mojí kamarádkou a kolegyní jsme začaly vytvářet vlastní hudební progam. Pátým rokem fungují pravidelné lekce pro nejmenší, pro které jsem začala tvořit i autorské písně.

Díky setkání s několika zásadními lidmi vzniklo CD s těmito písněmi. A to vdechlo život novému projektu, který Vám představuji na těchto stránkách. 

 

PŘIROZENOST, PROŽITEK a RADOST nesmějí chybět při žádném setkávání s hudbou. Pokud bude dětem připadat samozřejmé, že hudba nám může přinášet radost a obohacovat náš život, nebudeme se muset bát, že příští generace budou nekulturní a bez smyslu pro krásu.

To, že jsem maminkou čtyř dětí, mělo jistě vliv na můj profesní vývoj. První dva kluci byli ti, díky kterým jsem v sobě postupně objevila schopnost vytvořit dětskou píseň. Na nich jsem také mnoho svých nápadů zkoušela a když jsem viděla, že fungují, aplikovala jsem je dál při hudebníčkových lekcích. Po delší pauze přišla dcera a poslední syn. Spolu s nimi se zrodilo i CD s mými písněmi v krásných aranžích a zpěvník s metodickými pokyny a poutavými ilustracemi. 

Dále pokračuji ve vymýšlení nových melodií a popěvků a nechávám své děti, aby byly prvními kritiky.

Je to velká radost, kterou si nechci nechávat jen pro sebe. Bude mi potěšením předávat ji dál.