top of page

Mgr. Kristýna Dvořáková

PŘIROZENOST, PROŽITEK a RADOST nesmějí chybět při žádném setkávání s hudbou. Pokud bude dětem připadat samozřejmé, že hudba nám může přinášet radost a obohacovat náš život, nebudeme se muset bát, že příští generace budou nekulturní a bez smyslu pro krásu.

Hudebníček-33 - kopie.jpg

profesní

  • 2006 - absolutorium na Brněnské konzervatoři (obor varhany)

  • 2008 - úspěšné zakončení čtyřletých kurzů MC JAMU (/nejen/ klavírní pedagogika a metodika)

  • 2006 - 2020 učitelka klavíru, varhan a hudební nauky ZUŠ Znojmo

  • 2019 seminář edukační muzikoterapie u Mgr. Dany Zouharové

  • 2022 ochutnávkový muzikoterapeutický workshop od CZMTA

  • 2022 zahájení ročního dlouhodobého kurzu muzikoterapie u PhDr. Matěje Lipského, Ph.D.

  • pravidelně navštěvuji kurzy Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc

  • účastnila jsem se kurzů u PaedDr. Lenky Pospíšilové

  • prošla jsem zácvikovým dvoudenním kurzem u Ireny Krškové (Potštátský houslový klíč)

Jsem autorkou a lektorkou autorského hudebního programu pro děti od 10 měsíců do 5 let Hudebníček.

 

Moje cesta k nejmladším dětem začala záhy po dokončení konzervatoře. Kromě výuky na ZUŠ jsem vedla různé kroužky pro nejmenší. Postupně jsem se více a více zajímala o tuto problematiku, vyhledávala různé zdroje a vzdělávání. Další přirozený posun bylo narození vlastních dětí, které mě formovaly a inspirovaly i po stránce hudební komunikace.

 

Vzhledem k tomu, že žádný z nabízených hotových programů nesplňoval moje představy o předávání hudby dětem, jsem dospěla k tomu, že spolu s mojí kamarádkou a kolegyní Jarmilou Jordánovou jsme začaly vytvářet vlastní hudební program Znojemský Hudebníček.

Bylo to krásné období a cesta k nynější podobě Hudebníčku. Společně jsme položily základ pro pravidelné kurzy, které se ve Znojmě těšily stále větší oblibě.

 

Pro tyto kurzy jsem začala tvořit autorské písně.

Díky setkání s několika zásadními lidmi vzniklo CD Hudebníček.

 

A to vdechlo život novému projektu a podpořilo ve mě myšlenku, že chci vytvořit nejen autorské písně, ale celý autorský program.

Nyní tedy postupně pracuji na tom, aby celý program Hudebníčku sestával pouze z lidových písní a říkadel a autorských písní a básniček. Je to velmi inspirativní, dynamické a vzrušující, když prvními kritiky mé práce jsou bezprostřední malé děti.

To, že jsem maminkou čtyř dětí, mělo jistě vliv na můj profesní vývoj. První dva kluci byli ti, díky kterým jsem v sobě postupně objevila schopnost vytvořit dětskou píseň. Na nich jsem také mnoho svých nápadů zkoušela a když jsem viděla, že fungují, aplikovala jsem je dál při hudebníčkových lekcích.

Po delší pauze přišla dcera a poslední syn. Spolu s nimi se zrodilo i CD s mými písněmi v krásných aranžích a zpěvník s metodickými pokyny a poutavými ilustracemi. 

Dále pokračuji ve vymýšlení nových hudebních aktivit, melodií a popěvků a nechávám své vlastní i hudebníčkové děti, aby byly prvními kritiky.

Je to velká radost, kterou si nechci nechávat jen pro sebe. Bude mi potěšením předávat ji dál.

bottom of page