top of page
vrcní část strany

hudebně edukační program s prvky muzikoterapie

založený na vlastní tvorbě a lidových písních a říkadlech

Tematická hudební pásma určená pro děti v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských centrech apod.

během programu mají děti prostor vyjádřit se zpěvem, pohybem, hudebně tvořit, rytmizovat, dramatizovat i relaxovat

rytmus, tempo, tónina, dynamika - to vše hrou a přirozeně

WS (42 z 44).JPG

Cílem programu je rozvíjet v dětech předpoklady pro vnímání hudby. Není nezbytné, aby každý člověk uměl hrát profesionálně na nástroj, ale i "jen" pozorné a aktivní naslouchání hudbě pozitivně tvaruje lidskou osobnost. Že má hudba vliv na emoční inteligenci, jemnou motoriku, představivost, tvořivost, řeč...to vše je již prokázáno.   Kromě těchto benefitů nám společné muzicírování přináší ještě radost a uvolnění a také posiluje sociální dovednosti.

K hudbě chci dětem otevírat cestu zejména prožíváním různých "odstínů", které v ní můžeme rozeznat.

Přirozenou cestou se děti

  • seznámí s rytmem (říkadla, lidové písně),

  • budou se učit vnímat změny tempa (pomalu, rychle, zpomalování, zrychlování, pauzy),

  • budou se učit reagovat pohybem nebo gestem na momentální náladu v hudbě. A to pomocí různých her nebo aktivit se změnami tónin (dur/moll), se změnami dynamiky (silně/slabě), či tempa (pomalu/rychle),

  • součástí bude i krátký odpočinek, chcete-li relaxace (snaha se cíleně ale přirozeně zklidnit, a to na základě hudebního prožitku)

jarní program

WS (12 z 44).JPG

Obsahuje písně a říkadla s tematikou jara, jarní přírody, probouzení se nového života. 

Píseň Semínko vypráví o proměně malého spícího semínka v krásnou kytičku. Píseň Na louce popisuje  louku plnou nejrůznějších zvířátek. Tematicky sestavená lidová říkadla nám zastoupí důležitou složku hudby - rytmus. Vědomí toho, že už známe spoustu věcí, posílí společný zpěv jednoduchých lidových písní s doprovodem klavíru. Využití  různých hudebních pomůcek zaručí pestrost a poutavost.  Na místě je i trocha odpočinku při krásných tónech kouzelného nástroje, který si sebou přivezu.

podzimní program

WS (44 z 44).JPG

Padající listí spolu s ježkem a jablíčky tematicky uvádí podzim. Zazní píseň Ježek a listí, Vláček, Letadlo, Námořnická... spolu s lidovými písněmi a říkadly. Zaposloucháme se do mollové a durové tóniny a budeme se učit je rozeznat. Nebudou chybět různé hudební nástroje a pomůcky, díky kterým se budeme moci ocitnou například mezi barevným listím. Budeme poslechem rozeznávat rozdíl mezi myškou a slonem. Zazpíváme si písničky, které všichni dobře známe a přiučíme se i něco nového.

zimní program

Pro zimní program vznikla zcela nová píseň Zimní měsíce. Při písni se během 3 různých měsíců prostřednictvím 3 různých aktivit prozpíváme od prosincově vánočního cinkání a zvonění, přes lednový sníh až po únorový led. Všechno si budeme moci osahat, vyzkoušet, prožít více smysly. Sluch (slova podložená melodií), zrak, hmat, to už dohromady vytváří prostor pro zapamatování zimních měsíců i pro malé děti.

GridArt_20230118_102203308 (1).jpg
nabízím tematické programy (viz výše + další průběžně dotvářím), ale i pásma dle Vašeho přání, na základě společné domluvy - program ušitý na míru
bottom of page