top of page

průběh lekcí

 • respekt k odlišnému přístupu jednotlivých dětí - dítě se může účastnit lekcí aktivně i pasivně, lektorka ani rodič nevyvíjí na dítě nátlak

 • přiměřené chování dítěte i rodiče - rodič komunikuje se svým dítětem tlumeným hlasem, snaží se přenechat "řídící" pokyny na lektorce (méně pokynů od méně lidí - větší efektivita). V případě, že se dítě příliš hlasitě projevuje delší dobu (pláč, křik) měl by se jej pokusit rodič zklidnit (lze přejít na chvíli do zadní části místnosti nebo do herny), tak aby lektorce nebylo znemožněno vedení programu a komunikace s ostatními dětmi

 • na lekcích nejíme

 • rodiče prosím aby si popovídali před nebo po lekci

 • mobilní telefon používejte pouze pro případ focení či natáčení (jen svého dítěte)

 • volte pohodlné oblečení umožňující pohyb

kurzovné

 • 3000 Kč/15 lekcí

 • sourozenecká sleva - 15% na každé Vaše dítě navštěvující Hudebníček s Kristýnou (10% pokud navštěvujete s druhým dítětem Hudebníček s Jarmilou)

 • na kurzovné lze získat příspěvek od zdravotní pojišťovny

 • kurzovné se platí vždy před začátkem nového bloku lekcí (pokud víte, že se Vaše platba z nějakého důvodu opozdí, kontaktujte mne, jestliže tak neučiníte, může být Vaše místo poskytnuto náhradníkům)

 • pokud jste v Hudebníčku noví, platíte až po první absolvované hodině

 • kurzovné se nevrací (pouze ze závažných důvodů, které konzultujte s lektorkou)

 • platbu lze provést hotově u lektorky nebo na účet (viz kontakty)

náhrady lekcí

 • čeká nás: od září 2024 budeme přecházet na online rezervační systém umožňující snadnější omluvy i vybírání náhradních lekcí

 • je možné nahradit si 2 lekce (za příznivých podmínek většinou i více) v rámci jednoho pololetí (blok 15 lekcí) - vše záleží na aktuálních podmínkách, náhrady nezaručuji stoprocentně

 • náhrada je podmíněna řádnou omluvou formou SMS či na email, uveďte jméno dítěte a skupinku (pro ranní lekce maximálně do 19h večer před Vaší lekcí, pro odpolední lekce nejlépe také večer předem, nejpozději do 9h ráno v den konání lekce)

 • v případě, že chcete přijít na náhradní lekci, pište SMS či email večer před výukou od 19h (už bude jasné, zda je v dané skupince volné místo) nebo pro odpolední výuku od 9h ráno v den konání lekce

 • nahrazovat lekce si můžete v kterýchkoliv dopoledních i odpoledních hodinách Hudebníčku s Kristýnou, preferujte ale prosím Vaši věkovou kategorii (viz rozpis kurzů)

 • v případě dlouhodobé řádně omluvené absence (5 a více lekcí jdoucích za sebou) lze poměrnou částku kurzovného převést do dalšího pololetí

 • pokud by byla znemožněna výuka vlivem epidemiologické situace (či jiné nenadálé situace) budou lekce řádně nahrazeny, jakmile se bude moci opět konat běžná výuka (stejně tak když onemocní lektorka)

sourozenci

 • účast sourozence na lekci je nutno domluvit předem s lektorkou

 • pokud by tato situace nastala více jak 2x za blok lekcí (15lekcí), platí se za sourozence 120 Kč (kapacitní důvody)

 • malé miminko neúčastnící se výuky si můžete brát sebou neomezeně (za předpokladu, že nebude narušovat výuku), neplatíte za něj kurzovné

 • prosím respektujte tato pravidla, jde o zachování individuálního přístupu a kvalitně stráveného času v hodinách, což lze při velkém počtu dětí jen těžko udržet

bottom of page