průběh lekcí

 • respekt k odlišnému přístupu jednotlivých dětí - dítě se může účastnit lekcí aktivně i pasivně, lektorka ani rodič nevyvíjí na dítě nátlak

 • přiměřené chování dítěte i rodiče - rodič komunikuje se svým dítětem tlumeným hlasem, snaží se přenechat "řídící" pokyny na lektorce (méně pokynů od méně lidí - větší efektivita). V případě, že se dítě příliš hlasitě projevuje delší dobu (pláč, křik) měl by se jej pokusit rodič zklidnit (lze přejít na chvíli do zadní části místnosti nebo do herny), tak aby lektorce nebylo znemožněno vedení programu a komunikace s ostatními dětmi

 • na lekcích nejíme

 • rodiče prosím aby si popovídali před nebo po lekci a mobilní telefon použili pouze pro případ focení či natáčení (jen svého dítěte)

kurzovné

 • 1200 Kč/10 lekcí

 • sourozenecká sleva - 10% na každé Vaše dítě navštěvující Hudebníček (oznamte lektorce před platbou kurzovného)

 • kurzovné se platí vždy před začátkem nového bloku lekcí (pokud víte, že se Vaše platba z nějakého důvodu opozdí, kontaktujte mne, jestliže tak neučiníte, bude Vaše místo poskytnuto náhradníkům)

 • pokud jste v Hudebníčku noví, platíte až po první absolvované hodině

 • kurzovné se nevrací (pouze ze závažných důvodů, které konzultujte s lektorkou)

 • v případě znemožnění výuky vlivem epidemiologické situace (či jiné nenadálé situace) budou lekce řádně nahrazeny, jakmile se bude moci opět konat běžná výuka (stejně tak když onemocní lektorka)

 • platbu lze provést hotově u lektorky nebo na účet

sourozenci

 • účast sourozence na lekci je nutno domluvit předem s lektorkou

 • pokud by tato situace nastala více jak 2x za blok lekcí (10lekcí), platí se za sourozence 100 Kč (kapacitní důvody)

 • malé miminko neúčastnící se výuky si můžete brát sebou neomezeně, neplatíte za něj kurzovné

 • prosím respektujte tato pravidla, jde o zachování individuálního přístupu a kvalitně stráveného času v hodinách, která při velkém počtu dětí lze jen těžko udržet